Fusie

Op 1 augustus 2019 is CBS Immanuel met OBS de Oerstek gefuseerd tot de nieuwe basisschool de Klimstien. Hieronder kunt u daar informatie over lezen.

   
Wedstrijd naam nieuwe school Maart 2019
Informatiebrief ouders Februari 2019