Informatie

Vakantierooster 2019-2020

Herfstvakantie 19 oktober t/m 27 oktober
Kerstvakantie 21 december t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie 15 februari t/m 23 februari
Meivakantie 25 april t/m 10 mei
Hemelvaart 21 mei t/m 24 mei
Pinksteren 8 mei t/m 1 juni
Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus

Daarnaast hebben de kinderen nog een aantal dagen ‘extra’ vrij. Deze zijn zo mogelijk aan een vakantie gekoppeld:
13 sept, 18 okt, 22 nov, 31 jan, 3 febr, 2 juni, 12 juni en 15 juni

En onder voorbehoud van geen calamiteiten: 3 juli