Informatie

Vakantierooster 2020-2021

Herfstvakantie 10 oktober t/m 18 oktober
Kerstvakantie 19 december t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 28 februari
Meivakantie 1 mei t/m 16 mei
Pinksteren 23 mei t/m 24 mei
Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus

Daarnaast hebben de kinderen nog een aantal dagen ‘extra’ vrij. Deze zijn zo mogelijk aan een vakantie gekoppeld:
18 sept, 21 sept, 22 jan, 25 jan, 1 mrt, 26 april, 3 juni en 4 juni

En onder voorbehoud van geen calamiteiten: 9 juli