Informatie

Vertrouwenspersoon

Ons team doet er alles aan om klachten te voorkomen. Desondanks kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over een bepaalde gang van zaken. De meeste klachten kunnen opgelost worden door overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en directeur. Mochten wij uw probleem dan nog niet naar tevredenheid hebben opgelost, dan kunt u terecht bij onze contactpersoon: mevr. Linda Zuidema (06-15242768). Mocht ook zij uw probleem niet naar tevredenheid oplossen, dan kunt u een klacht indienen bij de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon van onze vereniging is:

Mevr. Mariska Hartman uit Hurdegaryp.
U kunt haar bereiken op telefoonnummer 0511-475145.