Informatie

Vrij vragen

Verlofaanvragen moeten schriftelijk bij de directie ingediend worden. Daarvoor is een formulier op school te verkrijgen of hier te downloaden. Voor nadere informatie kunt u de verlofregeling raadplegen. U kunt dan nagaan of uw verzoek binnen de regelgeving valt.