Informatie  |  Verlof aanvragen

Aanvragen verlof

Vrij vragen

Als uw kind ziek is, dan kunt u dat vanaf ’s morgens 8.00 uur telefonisch of schriftelijk bij ons melden. Andere verlofaanvragen moeten schriftelijk bij de directie ingediend worden. Daarvoor is een formulier op school te verkrijgen of verlofaanvraag te downloaden. Voor nadere informatie kunt u onze schoolgids raadplegen of de verlofregeling (PDF) raadplegen. U kunt dan nagaan of uw verzoek binnen de regelgeving valt.