Welkom

Let op: Onze website is nog in opbouw, de teksten worden de komende tijd nog nagelopen en aangepast!

Welkom op de website van De Klimstien in Noardburgum! Wij zijn een ontmoetingsschool die ontstaan is uit een fusie van openbaar en christelijk onderwijs. Het is ons ideaal om kinderen goed onderwijs en een goede vorming te geven. Vanuit onze meerdimensionale identiteit willen wij niet alleen op levensbeschouwelijk gebied bouwen aan een betere wereld, maar ook op maatschappelijk gebied, te beginnen in de school zelf. Het ‘besturingssysteem’ dat we hiervoor gebruiken zijn de 7 gewoonten van persoonlijk leiderschap van Stephen Covey. Wij willen kinderen en leerkrachten ondersteunen in het realiseren van wederzijdse afhankelijkheid met de omgeving zodat allen kunnen zijn of uitgroeien tot onafhankelijke en verantwoordelijke mensen. Door het leren toepassen van de 7 gewoonten, zijn kinderen en medewerkers meer betrokken en autonoom en nemen zij meer verantwoordelijkheid voor hun taak.
De Klimstien maakt deel uit van PCBO Tytsjerksteradiel.

Onderwijsactie

Met een ludieke actie heeft het team van De Klimstien op 30 januari aandacht gevraagd voor de problemen in het onderwijs.

 

 

Kerst

Onder belangstelling van veel ouders hebben we het eerste kerstfeest van De Klimstien gevierd. In iedere groep was er een kerstbeleving die varieerde van een kwis of kerstpel tot het maken van een knutselwerkje. Ook de inwendige mens werd niet vergeten.

 

Kerstwerkjes

Donderdagmiddag 12 december hebben alle kinderen met behulp van ouders prachtige kerstwerkjes gemaakt. De foto's spreken voor zich. De ouder worden heel erg bedankt voor hun hulp, zonder hen was het niet zo'n mooie middag geweest.