Onze school  |  Wie zijn wij?

Over onze school

Over De Klimstien

Welkom bij De Klimstien in Noardburgum

Wij zijn een ontmoetingsschool die ontstaan is uit een fusie van openbaar en christelijk onderwijs. Het is ons ideaal om kinderen goed onderwijs en een goede vorming te geven. Vanuit onze meerdimensionale identiteit willen wij niet alleen op levensbeschouwelijk gebied bouwen aan een betere wereld, maar ook op maatschappelijk gebied, te beginnen in de school zelf.

 

Het ‘besturingssysteem’ dat we hiervoor gebruiken zijn de 7 gewoonten van persoonlijk leiderschap van Stephen Covey. Wij willen kinderen en leerkrachten ondersteunen in het realiseren van wederzijdse afhankelijkheid met de omgeving zodat allen kunnen zijn of uitgroeien tot onafhankelijke en verantwoordelijke mensen. Door het leren toepassen van de 7 gewoonten, zijn kinderen en medewerkers meer betrokken en autonoom en nemen zij meer verantwoordelijkheid voor hun taak.

 

De Klimstien maakt deel uit van Oarsprong.

The Leader In Me (Covey)

The Leader In Me (Covey)

Onze school werkt vanaf schooljaar 2016-2017 aan het invoeren van The Leader In Me en de bijbehorende 7 gewoonten. Iedereen kan deze gewoonten bij zichzelf ontwikkelen, ook kinderen. Sean Covey heeft dit concept vertaald naar kinderen: ‘The 7 habits of happy kids’. Kinderen worden hierbij aangesproken op hun talenten en betrokkenheid en het leert hen spelenderwijs principes voor persoonlijke effectiviteit en samenwerking. Lees hier meer over deze aanpak.

Download meer informatie over ‘The Leader In Me (Covey)’ »

Uitleg naam en logo

In 2019 zijn OBS de Oerstek en CBS Immanuel gefuseerd en hierdoor ontstond de Klimstien. Klimmen is vooruitgang, verder komen, je best doen om binnen je eigen mogelijkheden optimaal te ontplooien. ‘Stien’ staat voor stevigheid, voor houvast, solide sterk, een veilig punt, een veilige haven waar de kinderen zich op hun eigen wijze en in hun eigen tempo klimmen naar hun eigen hoogte.

Op het logo staan 2 stenen en die stenen zijn in beweging. Zij stellen de ontwikkeling van de kinderen voor die wij op onze identiteitsrijke ontmoetingsschool klimmen en groeien willen laten in persoonlijk leiderschap zoals wij dat op onze school met de zeven gewoonten noemen. Daarmee willen wij de kinderen een solide basis bieden om op te groeien. De beide stenen staan ook voor de twee tradities.

Oarsprong

OARSPRONG

Stichting Oarsprong  

ONDERWIJS VAN NU. BASIS VOOR DE TOEKOMST.

Wij leven in een maatschappij die voortdurend verandert. Dat vraagt van mensen dat zij zich kunnen aanpassen en blijvend kennis willen opdoen en vaardigheden willen verwerven. Onze 12 basisscholen richten zich daarom op de brede ontwikkeling van kinderen, met de juiste balans tussen houding, kennis en gedrag. Onze enthousiaste en betrokken leerkrachten bereiden kinderen niet alleen voor op een carrière, maar op een leven!  


De Klimstien is onderdeel van Oarsprong.