Nieuwsberichten

Pannakooi

Met vereende krachten heeft een aantal vaders ervoor gezorgd dat de pannakooi van De Oerstek nu een mooie plek op het plein van De Klimstien heeft gekregen. Dat was een heel karwei in de hitte en namens alle kinderen enorm bedankt hiervoor. Top!

Pasen

Bijgaande foto ontvingen wij speciaal voor de website van onze school als een vrolijk gebaar in deze donkere tijd. 

Tekeningen

Er komen mooie initiatieven tot ontwikkeling:monsters die het virus bestrijden en aandacht voor de pakes en beppes in Bennemastate. 

Thuiswerken

Het is geweldig om te zien hoe hard er door de kinderen van De Klimstien thuisgewerkt wordt in deze bevreemdende en onwerkelijke tijd. Ouders en kinderen: we hebben grote bewondering voor jullie enorme inzet en wensen jullie veel succes!

Samen beter lezen

De kinderen van de groepen 3,4 en 5 hebben onder luid applaus van hun ouders en klasgenoten, een certificaat en een boek ontvangen als bewijs dat ze de afgelopen weken thuis intensief aan het lezen zijn geweest. 

Onderwijsactie

Met een ludieke actie heeft het team van De Klimstien op 30 januari aandacht gevraagd voor de problemen in het onderwijs.